Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Dostawa

31.10.2014 Dostawa urządzeń inkasenckich Psion. ZPD/1171/2014 13.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

31.10.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN przy ul. Szpitalnej, Ceramicznej i Judyma w Chełmie, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/1172/2014 13.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

31.10.2014 Przebudowa linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji ”Osiedle” przy ul. Kazimierza Ludwika w Biłgoraju,w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/1173/2014 14.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

31.10.2014 Dostawa aparatury kontrolno-pomiarowej. ZPD/1178/2014 13.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

31.10.2014 Dostawa uniwersalnego testera zabezpieczeń wraz z oprogramowaniem ZPD/1177/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

31.10.2014 Dostawa przyrządów pomiarowych . ZPD/1176/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

31.10.2014 Budowa linii kablowej nN oraz przyłącza kablowego nN do budynku mieszkalnego na działce nr 178/10 m. Strupin Mały ZRB/1175/2014 17.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

31.10.2014 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 15kV KSR ŻÓŁKIEWKA.” ZPU/1179/2014 14.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

31.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Skołoszów dz. nr 1092/1, Łopuszka Mała dz. nr 25, 26) ZPU/1182/2014 20.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

31.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Ruda Huta ul. Niepodległości dz. nr 455/2, 453, 517/2, ul. Targowa dz. nr 175/7, Krzywowola dz. nr 140/2) ZPU/1181/2014 20.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

31.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm ( Krasnystaw ul. Krakowskie Przedmieście dz. nr 477, Krzywowola dz. nr 50) ZPU/1180/2014 20.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

31.10.2014 Wymiana słupów dla 2 zadań: Zad:1 Wymiana słupa nr 22/115 w linii napowietrznej 15 kV Przekopana - Suszarnia, Zad2; Wymiana słupa nr 1 w linii napowietrznej 15 KV Kazanów - Głęboka ZRB/1174/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

30.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Siedleczka dz. nr 1959/4, Kidałowice dz. nr 306/2, Zapałów dz. nr 759/7, 759/36). 1169/2014 19.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.10.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji 15/0,4kV „Świerszczów 1” w związku z przyłączeniem odbiorcy ZRB/1167/2014 18.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.10.2014 Przebudowa linii napow. nN zasilanej ze st. tr. „Ciosmy 2” oraz budowa przyłącza do dz. nr 1556/2 w m. Ciosmy gm. Biłgoraj ZRB/1166/2014 18.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Leszczawa Dolna dz. nr 71/2, Szówsko dz. nr 3133/2, Pantalowice dz. nr 380) ZPU/1165/2014 18.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Manasterz dz. nr 314/2, Gniewczyna Łańcucka dz. nr 4104, Surochów i Sobiecin dz. nr 414/4, 447/4, 447/15) ZPU/1164/2014 18.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania przyłączeniowego na obszarze działania RE Jarosław Sufczyna dz. nr 110 ZPU/1163/2014 18.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Pawłokoma dz. nr 858, Wiązownica dz. nr 741) ZPU/1161/2014 17.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Tuczempy dz. nr 656/2, 655/2, 654/3, Przeworsk ul. Łąkowa dz. nr 4575/1 oraz ul. Gorliczyńska ) ZPU/1160/2014 17.11.2014 godz. 11:00 Centrala