Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Roboty budowlane

27.03.2015 Modernizacja pomieszczeń budynku magazynowo-warsztatowego Wydz. Administracji i Logistyki RE Jarosław ZRB/334/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.03.2015 Przebudowa linii nN i przyłączy, demontaż odcinka linii SN oraz stacji transformatorowej, w m. Bełżec. ZRB/327/2015 01.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.03.2015 Wymiana izolatorów na linii 15 kV Lubaczów Leżajsk z odgałęzieniami: Futory 1-6, Dzików Stary 6, Koziejówka, Ułazów 1-6, Cewków 1, 2, Moszczanica 1-5 ZRB/328/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.03.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Misztale 2”, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/329/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.03.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Żurawnica 1” w m. Żurawnica, w związku z przyłączeniem odbiorcy ZRB/330/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii napowietrznej 15 kV Szczebrzeszyn – Izbica na odcinku od słupa nr 27 do słupa nr 42 na linię kablową w miejscowości Nielisz.” ZPU/332/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa wnętrzowej stacji trafo „ZOR 1” na stację typu STLmb oraz odcinka linii napowietrznej nN od słupa nr 45 do 51 wraz z przyłączami przy ul. Brzozowej na linię kablową w Zamościu.” ZPU/333/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.03.2015 Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Żurawica 18”, obwód 2, w związku z przyłączeniem odbiorcy - etap 2. ZRB/331/2015 01.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.03.2015 Wycinka drzew, gałęzi i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych z terenu RE Tomaszów Lubelski. ZPU/313/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.03.2015 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej z terenu RE Jarosław gminy Fredropol, Medyka, Orły, Stubno, Żurawica, Miasto i Gmina Przemyśl, Miasto i Gmina Dynów, Bircza, Dubiecko, Krzywcza Krasiczyn ZPU/272/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.03.2015 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej z terenu RE Jarosław gminy: Jawornik Polski, Kańczuga, Gać, Miasto i Gmina Przeworsk, Tryńcza, Sieniawa, Adamówka, Pruchnik, Roźwienica, Rokietnica, ... ZPU/267/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

25.03.2015 Dostawa informacji cyfrowej dla kompleksowego zarządzania istniejącą siecią 110 kV na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość ZPU/321/2015 01.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

24.03.2015 Modernizacja budynku administracyjnego oraz magazynowo-warsztatowego na zapleczu PE Lubaczów ZRB/323/2015 13.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.03.2015 Koszenie trawy i opryski herbicydami na stacjach elektroenergetycznych GPZ ZPu/322/2015 07.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław ( Sobiecin i Surochów dz. nr 447/4, 447/15, 447/18) ZPU/317/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Siedleczka dz. nr 938/1) ZPU/316/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław ( Mołodycz dz. nr 238) ZPU/315/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Zamość ul. Chłodna dz. nr 44/38, Jedlinki dz. nr 257, Zamość ul. Odrodzenia dz. nr 108,Dereźnia Zagrody dz. nr 431/2, 440/1, 440/6) ZPU/314/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Hucisko Jawornickie dz. 1174) ZPU/318/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Dorohusk Osada ul. Liliowa dz. nr 1200, Krasnystaw ul. Gospodarcza dz. nr 144/11, Chełm ul. Lwowska/15-go Sierpnia dz. nr 104/31) ZPU/320/2015 10.04.2015 godz. 11:00 Centrala