Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

21.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii nN i przyłączy zasilanej ze stacji trafo 15/0,4 kV ”Sitno Wieś” od stacji trafo do słupa 21 i od słupa nr 14 do 30 w miejscowości Sitno, gmina Sitno.” ZPU/402/2015 06.05.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Budowa linii kablowo-napowietrznej SN 15 kV powiązanie linii magistralnych SN 15 kV Lubień–Wisznice 2 i Lubień–Hanna.” ZPU/397/2015 04.05.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:„Przebudowa linii napowietrznej nN w miejscowości Korolówka Osada zasilanej od stacji transformatorowej Korolówka PGR Osiedle.” ZPU/396/2015 04.05.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Etap III:Budowa linii kablowo–napowietrznej SN 15 kV–powiązanie linii magistralnych SN 15 kV Lubień – Wisznice 2 i Lubień-Krzywowierzba.” ZPU/399/2015 04.05.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

20.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kablową przy ulicy Rusałki w Chełmie.” ZPU/398/2015 04.05.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.04.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Nadrzecze 1” w m. Nadrzecze, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/400/2015 04.05.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.04.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w m. Maziarnia. ZRB/392/2015 29.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.04.2015 Modernizacja części budowlanej stacji transformatorowych wnętrzowych na terenie RE Chełm ZRB/393/2015 29.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

17.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:„Przebudowa napowietrznej linii nN na kablową wraz z przyłączami przy ulicy Armii Kraków w miejscowości Biłgoraj.” ZPU/394/2015 29.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.04.2015 Przebudowa linii nN i stacji transformatorowej „Zynie 1”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/395/2015 29.04.2015 godz. 11:00 Centrala

OGŁOSZENIE

16.04.2015 Sprzedaż złomu transformatorowego przeznaczonego do utylizacji. 4/S/2015 12.05.2015 godz. 10:00 Centrala

Usługi

16.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Tarnawka Druga dz. nr 764, Ruda Solska dz. nr 152, 157) ZPU/389/2015 27.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

15.04.2015 Modernizacja części budowlanej stacji transformatorowych wnętrzowych na terenie RE Zamość ZRB./384/2015 27.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

15.04.2015 Przebudowa linii nN napowietrznej na kablową zasilanej ze st.15/0,4kV PDK oraz budowa linii kablowej 15kV PDK – Petera 1 na odcinku od stacji PDK do projektowanej mufy przy ul. Lwowskiej, w Tomaszowie Lub. w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ZRB/383/2105 24.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

15.04.2015 Przebudowa stacji transformatorowej „Zbójno 1” oraz odcinka linii nN, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/385/2015 27.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

15.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Siedliszcze dz. nr 827/14, Gotówka dz. nr 175/1) ZPU/388/2015 27.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

15.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 4 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław ( Kidałowice dz. nr 306/2, 274/2, 272, Widna Góra dz. nr 25/869, Dybków dz. nr 210/2, 282/2, 271/3, Kańczuga dz. nr 754/21) ZPU/387/2015 27.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

15.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław ( Maćkówka dz. nr 803) ZPU/390/2015 28.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

15.04.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Jarosław dz. nr 2082) ZPU/391/2015 28.04.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

14.04.2015 Przebudowa na kablową linii 15 kV Bircza-Olszany na odcinku „Las Kopyśno” od słupa nr 234 do słupa nr 248 ZRB/382/2015 24.04.2015 godz. 11:00 Centrala