Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa krótkich odcinków linii nN – linia nN ze stacji 15/0,4 kV Brzeżawa 1 obwód 1. ZPU/1142/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Wólka Małkowa. Stacje transformatorowe 1 – 3. ZPU/1141/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:„Przebudowa linii 0,4 kV ze stacji transformatorowej Świerczewskiego 1 wraz z przyłączami na ul. Ligowskiego w m. Tomaszów Lub.”. ZPU/1140/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Lipiny Górne-Lewki dz. nr 2186, Biszcza dz. nr 934/14, Słupeczno dz. nr 36/3) ZPU/1139/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Falków, Kobylnica Wołoska dz. nr 384, Bełżec ul. Wąska dz.nr 446/2). ZPU/1138/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm ( Chełm ul. Trubakowska dz. nr 306/1,Sawin ul. Koziogórska dz. nr 116), Stołpie Tytusin dz. nr 174/13) ZPU/1137/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

24.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Nadrzecze dz. nr 92/2, Wola Radzięcka dz. nr 930/3) ZPU/1136/2014 12.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

23.10.2014 Badanie próbek oleju transformatorowego. ZPD/1112/2014 03.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.10.2014 Modernizacja linii 15 kV GPZ Tyszowce – Sahryń od słupa nr 25 do 37. ZRB/1135/2014 06.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.10.2014 Wymiana awaryjna linii kablowej 15kV Krasnystaw Gospodarcza - Krasnystaw Zawieprze. ZRB/1134/2014 06.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.10.2014 Wymiana rozdzielnic niskiego napięcia w 8 stacjach wnętrzowych SN/nN na terenie powiatu lubaczowskiego ZRB/1133/2014 05.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.10.2014 Modernizacja linii napow. 15 kV „GPZ Jarosław Północ – Pełkinie” na odcinku od słupa nr 41 do słupa nr 47 ZRB/1132/2014 05.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.10.2014 Wymiana na szafy kablowe złączy kablowych zasilanych ze stacji transformatorowych: „Ligowskiego, Świerczewskiego 1, 2, 3, 4, Poligrafia, LT4, Rynek, ZOR, PKS”, w Tomaszowie Lubelskim. ZRB/1131/2014 05.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.10.2014 Wymiana na szafy kablowe złączy kablowych zasilanych ze stacji transformatorowych: „LT4,Jutrzenka, Świerczewskiego 4, Króla Zygmunta, PZMot., Plebania, Rynek”, w Tomaszowie Lubelskim ZRB/1130/2014 05.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

22.10.2014 Roboty w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań ZRB/1122/2014 06.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

22.10.2014 Dostawa konstrukcji pod gniazda bocianie ZPD/1127/2014 04.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Radzięcin dz. nr 2244, Rzeczyce dz. nr 172) ZPU/1126/2014 07.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm ( Płonka dz. nr 632/2, Krasnystaw ul. Reja dz. nr 2250) ZPU/1125/2014 07.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.10.2014 Opr.dok.proj.zad:Modernizacja linii SN15kV GPZSieniawa–Lubaczów.Odcinek od słupa nr14 do słupanr 30,od słupa nr414 do słupa383,od słupa nr47 do słupa nr380 w trzonie linii oraz odgałęzienia do st.transf.Majdan Sieniawski 7,11,12 Dobra 2,4,5 Szkółka Leśna. ZPU/1124/2014 07.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

22.10.2014 Budowa linii kablowej nN do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Urszulin dz. 286/11 ZRB/1128/2014 28.10.2014 godz. 11:00 Centrala