Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

03.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Majdan Sieniawski, Jagiełła dz. nr 1109, Sieniawa dz. nr 990, 991) ZPU/225/2015 19.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

03.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Zapałów dz. nr 759/7, 759/36, Bachórz dz. nr 1714/6, Majdan Sieniawski dz. nr 1488) ZPU/224/2015 19.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

03.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Ciosmy dz. Nr 49/1, Łukowa, Czołki dz. Nr 257 ZPU/223/2015 18.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

03.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 6 zadań. ZPU/227/2015 20.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

03.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania REJarosław (Przeworsk dz. Nr 3958/2, 3985/11, Żurawiczki dz.Nr 1639/2, Maćkówka dz. Nr 297 ZPU/226/2015 18.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

03.03.2015 Przebudowa linii nN zasilanych ze stacji transformatorowych „Biłgoraj PKS” i „Biłgoraj MO”, w związku z przyłączeniem odbiorców ZRB/228/2015 11.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.03.2015 Przyłączenie obiektu Przemysłowej Produkcji Energii Odnawialnej Andrzejów w m. Andrzejów dz. nr 461 gm. Urszulin polegające na realizacji zadań. ZRB/215/2015 13.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.03.2015 Budowa linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Piwoda 1”, budowa przyłącza kablowego, w związku z przyłączeniem odbiorcy – działka nr 598 w miejscowości Piwoda, gmina Wiązownica ZRB/213/2105 13.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.03.2015 Budowa linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Zaleska Wola 3”, budowa przyłącza kablowego, w związku z przyłączeniem odbiorcy – działka nr 181/1 w miejscowości Zaleska Wola, gmina Radymno ZRB/212/2015 13.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.03.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji „Dubiecko 2” w m. Przedmieście Dubieckie – etap II, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/218/2015 17.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.03.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji „Gromada 6” w m. Gromada, w związku z przyłączeniem odbiorcy ZRB/217/2015 17.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.03.2015 Budowa linii kablowej SN i nN, stacji transformatorowej SN/nN „Lipowiec Duży 3”, przebudowa linii nN, w związku z przyłączeniem odbiorcy – dz. nr 814/1 w miejscowości Stary Lipowiec w gminie Księżpol ZRB/216/2015 17.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

02.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania REJarosław (Przeworsk ul. Mostowa dz. Nr 4590/2, Ostrów dz. Nr 1710) ZPU/214/2015 13.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

02.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Zagórze dz. nr 827, Cetula, Munina dz. nr 916/5) ZPU/220/2015 18.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

02.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Gniewczyna Łańcucka dz. Nr 4104, 4106, 4107, Adamówka dz. Nr 876/12) ZPU/219/2015 16.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

02.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań na obszarze działania RE Jarosław (Ryszkowa Wola dz. nr 486) ZPU/222/2015 18.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

02.03.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Niedziałowice Pierwsze dz. Nr 546, Weremowice dz. Nr 450) ZPU/221/2015 17.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.02.2015 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 15kV CHP DOROHUSK.” ZPU/201/2015 11.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.02.2015 Budowa przyłącza kablowego nN do zasilenia działki nr 590/4 przy ul. Łowieckiej w Chełmie, w związku z przyłączeniem odbiorcy ZRB/211/2015 16.03.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.02.2015 Budowa linii kablowej nN do zasilenia Gminnej Biblioteki Publicznej przy ul. Zwierzyńskiego 8C w Rejowcu, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/209/2015 10.03.2015 godz. 11:00 Centrala