Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Roboty budowlane

22.09.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji „Odletajka 1” w m. Odletajka ZRB/970/2014 03.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

22.09.2014 Wyposażenie p.15kV nr6 w stacji 110/15kV Hrubieszów Południe w celu zasilenia linii kablowej Michałówka w systemie „zaprojektuj i zbuduj” ZRB/969/2014 03.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

22.09.2014 Wymiana baterii akumulatorów w stacji 110/15kV Zamość Janowice ZPD/965/2014 01.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

22.09.2014 Dostawa urządzenia do nawijania i wiązkowania kabli. ZPD/971/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.09.2014 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod ioraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 110kV Tarnogród-Sieniawa ZPU/916/2014 30.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.09.2014 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 15kV LUBIEŃ SUCHAWA.” ZPU/914/2014 29.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV z przewodami gołymi na linie z przewodami niepełnoizolowanymi typu BLX-T, w miejscowościach: Sieniawa, Leżachów, Czerwona Wola,gmina Sieniawa ZPU/960/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Biłgoraj ul. Zamojska dz. nr 78, Biłgoraj ul. Janowska dz. nr 149, 151) ZPU/959/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Słupeczno dz. nr 36/3, Wólka Wieprzecka dz. nr 577) ZPU/958/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

19.09.2014 Modernizacja transformatorów mocy WN/SN i SN/SN - 3 zadania. ZRB/957/2014 24.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Falków, Kobylnica Wołoska dz. nr 384) ZPU/964/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Leszczawa Dolna dz. nr 71/2, Szówsko dz. nr 3133/2) ZPU/963/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Wymiana awaryjnych elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV relacji stacja K-38 ÷ K-45 i K-45 ÷ K 44 w Chełmie”.Urząd Miasta Chełm. ZPU/962/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

19.09.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Uchanie dz. nr 510, Bełżec ul. Wąska dz. nr 446/2) ZPU/961/2014 06.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

19.09.2014 Dostawa zestawów do wycinki gałęzi drzew oraz usuwania obcych elementów z linii energetycznych do 30 kV z poziomu ziemi ZPD/926/2014 30.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.09.2014 Zad1:Przebudowa st.transformatorowej„Łasków Wysypisko” w m.Łasków oraz budowa przyłącza kablowego nN,w związku z przyłączeniem odbiorcy.Zad2:Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze st.„Żulice RSP 1” w m.Żulice,w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/954/2014 25.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

17.09.2014 Dostawa konserw mięsnych . ZPD/948/2014 09.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

17.09.2014 Dostawa konserw rybnych . ZPD/947/2014 09.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.09.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w obrębie stacji „Centrala Mięsna” w Hrubieszowie,w związku z przyłączeniem dbiorcy. ZRB/951/2014 02.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.09.2014 Modernizacja wiaty magazynowej przy ulicy Zagłoby 3 w Zamościu. ZRB/950/2014 02.10.2014 godz. 11:00 Centrala