Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Dostawa

19.12.2014 Dostawy materiałów rozdzielnice stacyjne SN/nN napowietrzne. ZPD/1363/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

19.12.2014 Dostawy materiałów osprzęt elektroenergetyczny ZPD/1362/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

19.12.2014 Dostawy materiałów rury i materiały instalacyjne ZPD/1361/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

19.12.2014 Dostawy materiałów: Konstrukcje stalowe ZPD/1360/2014 12.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

19.12.2014 Dostawy materiałów: Osprzęt elektroinstalacyjny ZPD/1359/2014 12.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

19.12.2014 Montaż łączników SN sterowanych zdalnie na obszarze RE Chełm ZRB/1373/2014 22.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.12.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań ZRB/1371/2014 08.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.12.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań ZRB/1370/2014 07.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.12.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań ZRB/1369/2014 12.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.12.2014 Przebudowa obwodu elektroenergetycznej linii napowietrznej nN „Izbica 7”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/1368/2014 16.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.12.2014 Przebudowa elektroenergetycznej linii napowietrznej nN „Henrysin”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/1367/2014 16.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.12.2014 Przebudowa słupa linii SN, budowa linii kablowej SN , stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Świętoniowa 16”, linii nN kablowej i napowietrznej, w miejscowości Świętoniowa, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/1366/2014 16.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.12.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Hrubieszów Przychodnia”, w związku z przyłączeniem odbiorcy – dz. nr 1199 przy ul. Piłsudskiego w Hrubieszowie. ZRB/1365/2014 15.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

16.12.2014 Budowa typowych przyłączy kablowych nn na terenie działania Rejonu Energetycznego Zamość; miasto Zamość, gmina Zamość. ZRB/1358/2014 08.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

12.12.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące gminy: Pruchnik, Roźwienica, Rokietnica. ZPU/1357/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

12.12.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące gminy: Zarzecze, Kańczuga, Jawornik Polski. ZPU/1356/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

12.12.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące teren gmin: Medyka. ZPU/1355/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

12.12.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące gminy: Przemyśl. ZPU/1354/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

12.12.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące teren gmin: Orły. ZPU/1353/2014 13.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

11.12.2014 Usługa opieki SW Maintenance dla produktów oprogramowania na bazę danych IBM-Informix v.11.70 wraz ze wsparciem w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. ZPU/1351/2014 19.12.2014 godz. 11:00 Centrala