Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Roboty budowlane

02.10.2014 Przebudowa sieci nN w m-ci Luchów Górny gm. Tarnogród w związku ze zwiększeniem mocy ZRB/1021/2014 15.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.10.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej 3 zadania. ZRB/1020/2014 15.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.10.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w m. Borchów gm. Oleszyce w związku z przyłączeniem odbiorców ZRB/1019/2014 15.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.10.2014 Modernizacja linii 15kV Dynów – Błażowa/Piątkowa ZRB/1018/2014 15.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

02.10.2014 Przebudowa 6 szt. stacji transformatorowych napowietrznych SN/nN na terenie RE Zamość ZRB/1017/2014 15.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.10.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Radawa 6”, „Jarosław 52”, „Jarosław 64”, „Jarosław 62” ZRB/1008/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV - przewody gołe na niepełnoizolowane typu BLX-T, w miejscowości Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Manasterz i Zagórze. ZPU/1007/2014 16.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.10.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Przeworsk Misiągiewicza 2”, „Przeworsk Cegielnia”, „Przeworsk Jasna”, „Zarzecze 8”, „Kańczuga Dom Handlowy” ZRB/1006/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.10.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Jarosław 58”, „Jarosław 82”, „Jarosław 22”, „Jarosław 23” ZRB/1005/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.10.2014 Modernizacja linii napow. 15 kV „Przeworsk-Maćkówka”, odgałęzienie do stacji transformatorowych:Pruchnik Stolarnia”, „Pruchnik 4 POM”, „Pruchnik 5” ZRB/1004/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.10.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej Zadanie 1: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN do stacji „Ameryka 2” w m. Ameryka.Zadanie 2: Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Krowica Hołodowska 2” w m.Krowica Hołodowska. ZRB/1015/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV - przewody gołe na niepełnoizolowane typu BLX-T, w miejscowości Manasterz ZPU/1012/1014 16.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.10.2014 Modernizacja budynku PE Przeworsk. ZRB/1011/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na kablową przy ulicy Przemysłowa w miejscowości Jarosław. ZPU/1010/2014 16.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa krótkich odcinków linii nN – linia nN ze stacji 15/0,4 kV Brzeżawa 1 obwód 1. ZPU/1009/2014 16.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.09.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Przemyśl 64”, „Przemyśl 70”, „Przemyśl 128”, „Dubiecko 1” ZRB/1003/2014 10.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.09.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Przemyśl 14”, „Przemyśl 67”, „Przemyśl 94”, „Przemyśl 127” ZRB/1000/2014 14.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.09.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Dynów 4”, „Dynów 11”, „Dynów 12”, „Dynów 17” ZRB/999/2014 10.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.09.2014 Budowa typowych przyłączy kablowych nn na terenie działania Rejonu Energetycznego Jarosław, gminy : Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk miasto, Przeworsk, Gać. ZRB/998/2014 13.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.09.2014 Budowa typowych przyłączy kablowych nn na terenie działania Rejonu Energetycznego Jarosław, gminy : Jarosław, Jarosław miasto, Pawłosiów, Wiązownica. ZRB/997/2014 13.10.2014 godz. 11:00 Centrala