Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

27.01.2015 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod liniami oraz w pobliżu linii elektroenergetycznych 110 kV na terenie działania PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość” ZPU/060/2015 09.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.01.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii 15 kV Bircza – Kotów na kablową, na odcinku Las Borownica, od słupa nr 80/189 dosłupa nr 89/189”,w miejscowości Borownica, gmina Bircza. ZPU/104/2015 10.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.01.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Nawóz dz. nr 89/2, Lipsko Kosobudy dz. nr 39/3, Łabunie ul. Lipowa dz. nr 2930/4) ZPU/103/2015 10.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.01.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Abramów dz. nr 1047/2, Szozdy dz. nr 359/2, Brody Duże dz. nr 517, 518/1) ZPU/101/2015 10.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.01.2015 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 3 zadań. ZRB/100/2015 09.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.01.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji transformatorowej „Młyny 4”, w związku z przyłączeniem odbiorców na działkach nr 183 oraz 169/2 w miejscowości Młyny, Gmina Radymno. ZRB/099/2015 09.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.01.2015 Przebudowa sieci energetycznej nN ze stacji tr. 15/0,4kV „Hurcze” obwód L2- etap II ZRB/097/2015 09.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.01.2015 Wyposażenie pola 15kV nr 31 w stacji 110/15kV Jarosław Północ w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w celu przyłączenia odbiorcy „TERMSTAL” s. c. ZRB/085/2015 30.01.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.01.2015 Modernizacja sieci w m. Lubycza Królewska. ZRB/086/2015 05.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

23.01.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie stanowisk pod transformatory Tr. 1 i Tr. 2 w stacji 110/15kV Chełm Południe ZPU/083/2015 03.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Usługa opieki SW Maintenance dla produktów oprogramowania na bazę danych IBM-Informix v.11.70 wraz ze wsparciem w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.: ZPU/087/2015 05.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny gminy Wiązownica ZPU/091/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny Miasta Jarosław ZPU/090/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny gminy Fredropol ZPU/089/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny gminy Krzywcza ZPU/088/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny gminy Pawłosiów ZPU/095/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny gminy Jarosław ZPU/094/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące tereny gminy Radymno ZPU/093/2015 06.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

23.01.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa napowietrznej linii 15 kV Frampol - Teodorówka, na odcinku od słupa nr 48 do słupa nr 59 na linię kablową typu 3x1xXRUHAKXS 120 mm2”, w miejscowości Smoryń, gmina Frampol. ZPU/092/2015 05.02.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

22.01.2015 Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej K-322 w Chełmie, w związku z przyłączeniem odbiorcy ZRB/082/2015 04.02.2015 godz. 11:00 Centrala