Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Dostawa

23.07.2014 Dostawa części zamiennych do wyłączników 110 kV WMS /W07 ZPD/751/2014 07.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

23.07.2014 Dostawa urządzeń układów pomiarowych energii elektrycznej liczników 3-fazowych ZPD/752/2014 30.07.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

23.07.2014 Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucyjnego ZPD/745/2014 18.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

23.07.2014 Dostawa foteli obrotowych i krzeseł do Punktów Obsługi Klienta Dystrybucyjnego ZPD/750/2014 18.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.07.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Tomaszów Lubelski obejmujące teren miast: Hrubieszów i gmin: Dołhobyczów, Grabowiec, Horodło, Hrubieszów, Miączyn, Mircze, Telatyn, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice. ZPU/749/2014 05.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.07.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Tomaszów Lubelski obejmujące teren miast: Tyszowce, Łaszczów i gmin: Rachanie, Komarów-Osada, Tyszowce, Ulhówek, Łaszczów, Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska, Susiec. ZPU/748/2014 05.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.07.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Tomaszów Lubelski obejmujące teren miast: Tomaszów Lubelski i gmin: Krasnobród (m-ść Zielone), Krynice, Tomaszów Lubelski, Tarnawatka. ZPU/747/2014 05.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.07.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Linia 15 kV WRS-Budy Wielkie, przebudowa linii napowietrznej na kablową, część I: odgałęzienie do stacji Przemyśl 8 i 76” w mieście Przemyśl.” ZPU/746/2014 25.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.07.2014 Przyłączenie Zakładu Przerobu Drewna ZRB/744/2014 13.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.07.2014 Budowa linii kablowej SN i nN i oraz kontenerowej stacji 15/04kV „K-169” w Chełmie, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/743/2014 13.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.07.2014 Wymiana awaryjna elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV relacji stacja K-35÷K-38 i K-44÷K-45 w Chełmie ZRB/742/2014 13.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.07.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Rogów 3” i „Rogów 4”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/741/2014 13.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.07.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji „Krakowskie Przedmieście Kolonia 1”, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/740/2014 13.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

18.07.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV - przewody gołe na niepełnoizolowane typu BLX-T, w miejscowości Hadle Kańczuckie, Hadle Szklarskie, Manasterz i Zagórze. ZPU/739/2014 25.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

18.07.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV - przewody gołe na niepełnoizolowane typu BLX-T, w miejscowości Manasterz. ZPU/738/2014 25.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

18.07.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 kV - przewody gołe na niepełnoizolowane typu BLX-T, w miejscowościach: Zagórze i Hucisko Jawornickie. ZPU/737/2014 25.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

18.07.2014 Przyłączenie Elektrowni słonecznej m. Jeziernia dz. nr 699/2, 700, 701, 702/2, 703/2, 704/2, 705/3 gm. Tomaszów Lub. polegające na realizacji 2 zadań. ZRB/736/2014 20.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

18.07.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące teren gmin: Stubno. ZPU/735/2014 01.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

18.07.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące teren gmin: Krasiczyn. ZPU/734/2014 01.08.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

18.07.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Jarosław obejmujące teren gmin: Medyka. ZPU/733/2014 01.08.2014 godz. 11:00 Centrala