Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

27.05.2015 Przegląd podobciążeniowych przełączników zaczepów w 11-transformatorach WN/SN i 3-transformatorach SN/SN. ZPU/531/2015 09.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Badanie próbek oleju transformatorowego ZPU/530/2015 09.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Tomaszów Lubelski obejmujące tereny gmin: Narol,Lubaczów,Cieszanów,Horyniec,Wielkie Oczy, Oleszyce,Stary Dzików ZPU/534/2015 12.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii napowietrznych 15 kV:SZN–Obwodowa 1 (GPZ–sł.25),SZN–Obwodowa 2 (GPZ–sł.17,SZN–Frampol (GPZ–sł.24),SZN–Radecznica (GPZ–sł.22),SZN–ZMJ (GPZ–sł.194) na linie kablowe w m.Szczebrzeszyn. ZPU/533/2015 17.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ze stacji transformatorowych 53, 75, 93 i 115. ZPU/532/2015 17.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii nN zasilanych ze stacji transf. 15/0,4 kV Petera–Pogodna w obrębie ulic Petera i Pogodna w Tomaszowie Lub. ZPU/536/2015 17.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa napowietrznego punktu rozłącznikowego 15 kV „PR Izdebno. ZPU/535/2015 17.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV na kablową w miejscowości Jarosław, ul.Broniewskiego,Kopystyńskiego, Zwierzyniecka,Długosza i Fredry. ZPU/538/2015 17.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.05.2015 Wymiana przewodów gołych 3xAFL6-35mm2 linii napowietrznej SN15kV GPZ Przeworsk–Głuchów ZRB/537/2015 10.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa napowietrznej linii 15kV ZMM-Skierbieszów,na odcinku od słupa nr 115 do słupa nr 121 na linię kablową w m.Skierbieszów. ZPU/540/2015 18.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Nieledew dz. Nr 952/48, Świerszczów dz. Nr 195/2, Tomaszów ul. Łaszczowiecka) ZPU/539/2015 18.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Długi Kąt dz. nr 80/10, Równianki dz. nr 607 oraz Gany dz. nr 848 ZPU/541/2015 18.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV na kablową przy ulicy Przemysłowa w miejscowości Jarosław ZPU/542/2015 18.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań na obszarze działania RE Jarosław ( Mołodycz dz. nr 238) ZPU/518/2015 12.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na kablową przy ul. Stojałowskiego w Jarosławiu. ZPU/522/2015 15.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na kablową przy ul. Boczna Słonecznej w Jarosławiu. ZPU/521/2015 15.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ze stacji transformatorowej Szówsko 7, obwód nr 2 i 4. ZPU/520/2015 15.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.05.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Mokrelipie 3” w m. Mokrelipie, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/524/2015 15.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.05.2015 Przebudowa słupa SN w systemie „zaprojektuj i zbuduj” w celu przyłączenie Rozlewni Wód Mineralnych w Grabniku dz. nr 49, 50 g. Krasnobród – zasilanie podstawowe ZRB/523/2015 15.06.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.05.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Budowa ciągu kablowego 15 kV relacji GPZ Jarosław Północ–stacja Jarosław 120. Etap II. ZPU/527/2015 16.06.2015 godz. 11:00 Centrala