Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Budowa linii kablowej SN 15 kV Macoszyn – Wincencin,Budowa linii kablowej SN 15 kV Macoszyn - Aleksandrówka.” ZPU/672/2015 24.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Włodawa – Chełm na kablową SN 15 kV w miejscowości Sobibór, Wołczyny, Żłobek. ZPU/671/2015 24.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV,magistrala Wojsławice Teresin Dubienka Dorohusk na odcinku od odłącznika sekcyjnego nr756F do odłącznika sekcyjnego nr756G wraz z odgałęzieniami do st.transform ZPU/670/2015 23.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN zasilanej ze stacji trafo ”Majdan Sitaniecki 2” w miejscowości Majdan Sitaniecki. ZPU/669/2015 23.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Tyniowice. ZPU/668/2015 23.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Modernizacja i rozbudowa linii napowietrznych SN 15 kV GPZ Jarosław-Pruchnik i GPZ Dynów-Dubiecko na linie z przewodami niepełnoizolowanymi typu BLX-T oraz kablowe w m.Wola Węgierska, Helusz i Skopów. ZPU/667/2015 23.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Kajetanówka dz. nr 722, Biłgoraj ul. Włosiankarska dz. nr 38/1, Dąbrówka) ZPU/674/2015 24.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

01.07.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Borchów dz. nr 194/4, Dołhobyczów ul. Partyzantów dz. nr 714) ZPU/673/2015 24.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Budowa sieci kablowej od stacji transformatorowych 15/0,4 kV K-51 i K-1, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/662/2015 20.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Przebudowa linii napowietrznej nN „Przymiarki 1”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/661/2015 20.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji „Sokołówka Tartak 1” w m. Sokołówka, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/660/2105 20.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Szówsko 5” w m. Szówsko – etap II. ZRB/659/2015 20.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Przebudowa stacji transformatorowej „Polmozbyt” w Tomaszowie Lubelskim oraz budowa linii kablowej nN, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/658/2015 20.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Czułczyce 3” w m. Czułczyce Duże, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/664/2015 21.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

30.06.2015 Przebudowa sieci elektroenergetycznej nN ze stacji „Łąkowa 2” w Biłgoraju, w związku ze zwiększeniem poboru mocy. ZRB/663/2015 21.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

30.06.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Przebudowa napowietrznej linii nN i przyłączy na linię kablową ze stacji 15/0,4 kV „Zwierzyniec Betoniarnia” w miejscowości Zwierzyniec, gmina Zwierzyniec. ZPU/666/2015 22.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

30.06.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:Budowa linii kablowej SN, przebudowa napowietrznej stacji trafo „Jatutów Browar na stację typu STSRu 20/250 z rozdzielnicą nN oraz przebudowa napowietrznej linii nN na kablową w m.Jatutów. ZPU/665/2015 22.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.06.2015 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie RE Jarosław ZPU/650/2015 28.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

29.06.2015 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie RE Jarosław, teren gmin: Fredropol, Medyka, Orły,Stubno, Żurawica, Miasto Gmina Przemyśl, Miasto i Gmina Dynów, Bircza, Dubiecko, Krzywcza Krasiczyn. ZPU/649/2015 28.07.2015 godz. 11:00 Centrala

Usługi

25.06.2015 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Chotyniec dz. nr 35/45, Gniewczyna Łańcucka dz. nr 4187/4, Ryszkowa Wola dz. nr 292) ZPU/657/2015 17.07.2015 godz. 11:00 Centrala