Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Roboty budowlane

22.10.2014 Roboty w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań ZRB/1122/2014 06.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

22.10.2014 Dostawa konstrukcji pod gniazda bocianie ZPD/1127/2014 04.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Zamość (Radzięcin dz. nr 2244, Rzeczyce dz. nr 172) ZPU/1126/2014 07.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.10.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm ( Płonka dz. nr 632/2, Krasnystaw ul. Reja dz. nr 2250) ZPU/1125/2014 07.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.10.2014 Opr.dok.proj.zad:Modernizacja linii SN15kV GPZSieniawa–Lubaczów.Odcinek od słupa nr14 do słupanr 30,od słupa nr414 do słupa383,od słupa nr47 do słupa nr380 w trzonie linii oraz odgałęzienia do st.transf.Majdan Sieniawski 7,11,12 Dobra 2,4,5 Szkółka Leśna. ZPU/1124/2014 07.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

22.10.2014 Budowa linii kablowej nN do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Urszulin dz. 286/11 ZRB/1128/2014 28.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.10.2014 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Tomaszowie Lub. ul. Alei Sportowej ZRB/1119/2014 06.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.10.2014 Przegląd linii napowietrznych SN na terenie RE Zamość”. ZRB/1118/2014 06.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

21.10.2014 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 15kV CPN ŻALIN.” ZPU/1120/2014 03.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

21.10.2014 Dostawa podzespołów do zestawów inkasenckich Psion ZPD/1121/2014 05.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

20.10.2014 Dostawa mierników parametrów sieci. ZPD/1111/2014 03.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

20.10.2014 Dostawa zabezpieczeń cyfrowych pól WN ZPD/1110/2014 03.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

20.10.2014 Dostawa zabezpieczeń cyfrowych pól linii SN ZPD/1109/2014 03.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.10.2014 Przebudowa sieci nN zasilanej ze stacji tr. 15/04 kV Kotłownia 1 w Zamościu przy ul. Przemysłowej ZRB/1106/2014 28.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.10.2014 Wymiana rozdzielnic średniego napięcia na rozdzielnice typu ROTOBLOK w stacjach wnętrzowych SN/nN: „Orzeszkowa 2” w Zamościu oraz „Krasickiego 1” w Biłgoraju ZRB/1107/2014 30.10.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.10.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań. ZRB/1108/2014 04.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.10.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji „Lechówka 1” w m. Lechówka, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/1113/2014 04.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.10.2014 Przebudowa sieci SN i nN w m. Wywłoczka gmina Zwierzyniec ZRB/1116/2014 04.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

20.10.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań. ZRB/1117/2014 05.11.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

17.10.2014 Budowa typowych przyłączy kablowych nn na terenie działania Rejonu Energetycznego Zamość, gminy: Zwierzyniec, Adamów, Krasnobród. ZRB/1100/2014 30.10.2014 godz. 11:00 Centrala