Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Usługi

02.09.2014 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 15kV KRASNYSTAW ŻDŻANNE ZPU/865/2014 12.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.09.2014 Wymiana przekładników prądowych w stacji WN/SN Przemyśl (12 szt.). ZRB/862/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.09.2014 Wymiana przekładników prądowych w stacji WN/SN Przeworsk (6 szt.). ZRB/861/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.09.2014 Wymiana przekładników prądowych w stacji WN/SN Przemyśl Przekopana w polu 110kV Przemyśl Bakończyce (3 szt.). ZRB/860/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.09.2014 Przyłączenie elektrociepłowni na biogaz w m. Kobylnica Wołoska dz. nr 164 gm. Wielkie Oczy polegające na realizacji 2 zadań. ZRB/859/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

01.09.2014 Wymiana wyłączników WN (3szt) i przekładników napięciowych (3 szt.) w stacji WN/SN Zamość Janowice. ZRB/863/2014 11.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Dostawa

29.08.2014 Dostawa urządzenia do nawijania i wiązkowania kabli. ZPD/849/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN Rejowiec Wschód 4, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/855/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Modernizacja pokrycia dachu RDM przy ul. Namysłowskiego 4 w Zamościu. ZRB/854/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Wykonanie robót remontowo - budowlanych w branży ogólnobudowlanej dla 3 zadań. ZRB/853/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji Kalników 1, Kalników 3, Korzeniec 1. ZRB/852/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Bachórzec 2”, w związku z przyłączeniem odbiorcy - etap 2 ZRB/851/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań: Zadanie 1: Przebudowa linii napowietrznej nN, obwód nr 2 ze stacji „Babice B” w m. Babice. Zadanie 2: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w obrębie stacji „Wożuczyn 4” w m. Michalów. ZRB/858/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Przemyśl 38”, „Przemyśl 73”, „Przemyśl 81”, „Przemyśl 99”, „Przemyśl 109” ZRB/857/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Budowa odcinka linii napowietrznej nN ze stacji „Izbica 6”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/856/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Przebudowa linii kablowej SN na odcinku od stacji transformatorowej K215 do słupa nr 55/1 przy ul. Szarych Szeregów w Chełmie. ZRB/847/2014 05.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji „Uhrusk 2” w m. Uhrusk, gm. Wola Uhruska, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/846/2014 05.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Wymiana oświetlenia terenu stacji 110/30/15kV Rejowiec. ZRB/844/2014 18.09.2014 godz. 11:00 Centrala

OGŁOSZENIE

27.08.2014 Sprzedaż złomu transformatorowego przeznaczonego do utylizacji – realizacja projektu „Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość”. 79/S2014 22.09.2014 godz. 10:00 Centrala

Dostawa

27.08.2014 Dostawa rękawic ochronnych ZPD/781/2014 18.09.2014 godz. 11:00 Centrala