Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Dostawa

29.08.2014 Dostawa urządzenia do nawijania i wiązkowania kabli. ZPD/849/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nN Rejowiec Wschód 4, w związku z przyłączeniem odbiorców. ZRB/855/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Modernizacja pokrycia dachu RDM przy ul. Namysłowskiego 4 w Zamościu. ZRB/854/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Wykonanie robót remontowo - budowlanych w branży ogólnobudowlanej dla 3 zadań. ZRB/853/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji Kalników 1, Kalników 3, Korzeniec 1. ZRB/852/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Przebudowa linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Bachórzec 2”, w związku z przyłączeniem odbiorcy - etap 2 ZRB/851/2014 09.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań: Zadanie 1: Przebudowa linii napowietrznej nN, obwód nr 2 ze stacji „Babice B” w m. Babice. Zadanie 2: Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN w obrębie stacji „Wożuczyn 4” w m. Michalów. ZRB/858/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Modernizacja części elektrycznej stacji wnętrzowych SN/nN: „Przemyśl 38”, „Przemyśl 73”, „Przemyśl 81”, „Przemyśl 99”, „Przemyśl 109” ZRB/857/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

29.08.2014 Budowa odcinka linii napowietrznej nN ze stacji „Izbica 6”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/856/2014 10.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Przebudowa linii kablowej SN na odcinku od stacji transformatorowej K215 do słupa nr 55/1 przy ul. Szarych Szeregów w Chełmie. ZRB/847/2014 05.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Przebudowa linii napowietrznej nN ze stacji „Uhrusk 2” w m. Uhrusk, gm. Wola Uhruska, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/846/2014 05.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Wymiana oświetlenia terenu stacji 110/30/15kV Rejowiec. ZRB/844/2014 18.09.2014 godz. 11:00 Centrala

OGŁOSZENIE

27.08.2014 Sprzedaż złomu transformatorowego przeznaczonego do utylizacji – realizacja projektu „Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość”. 79/S2014 22.09.2014 godz. 10:00 Centrala

Dostawa

27.08.2014 Dostawa rękawic ochronnych ZPD/781/2014 18.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.08.2014 Przebudowa odcinka linii napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Gdola 1” w m. Gdola, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/850/2014 04.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.08.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 i 0,4 kV w miejscowości Manasterz, Etap I-III ZPU/843/2014 19.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

22.08.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa i budowa sieci elektroenergetycznej SN i nn oraz stacji trafo w miejscowości Świebodna, Jodłówka i Rzeplin. ZPU/842/2014 18.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.08.2014 Przyłączenie Zakładu Przerobu Drewna ZRB/834/2014 04.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.08.2014 Przebudowa stanowisk transformatorów 110/15kV nr 1 i nr 2 w stacji 110/15kV Przeworsk ZRB/835/2014 04.09.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

21.08.2014 Wymiana oświetlenia terenu stacji 110/15kV Munina w Jarosławiu. ZRB/836/2014 04.09.2014 godz. 11:00 Centrala