Ogłoszenia o przetargach w PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Zamość.

Rodzaj zamówienia Data ogłoszeniaikona sortowania Przedmiot zamówienia Numer postępowania Termin składania ofert Dokumenty Zamawiający

Roboty budowlane

28.11.2014 Montaż łączników SN sterowanych zdalnie i urządzeń telemechaniki na wydzielonym obszarze RE Chełm - wdrożenie pilotażu FDIR. ZRB/1283/2014 19.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

28.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa Linii SN Lubaczów -Leżajsk. ZPU/1285/2014 18.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.11.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN ze stacji „Roztoka 1” w m. Roztoka gm. Żmudź. ZRB/1280/2014 12.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.11.2014 Sukcesywne wykonanie dokumentacji projektowych przyłączy kablowych na terenie RE Chełm obejmujące tereny Miasta Krasnystaw, gmin: Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik, Górny, Rudnik, Siennica Różana ZPU/1279/2014 12.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Okszów ul. Makowa dz. nr 512/1, Adamów dz. nr 18/3) ZPU/1278/2014 11.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę napowietrznej linii 15 kV Józefów – Łukowa 2 na odcinku od słupa nr 160 do słupa nr 171 na linię kablową typu 3 x XRUHAKXS 120 mm² w m. Józefów ZPU/1277/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Ignatów Kolonia dz. nr 36/5, Czerniejów dz. nr 194/1) ZPU/1276/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Falków, Bełżec ul. Wąska dz. nr 446/2) ZPU/1275/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

27.11.2014 Wycinka drzew i krzewów wraz z podcinką gałęzi pod linią oraz w pobliżu linii elektroenergetycznej 15kV MAN ALEKSANDRÓWKA.” ZPU/1282/2014 15.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

27.11.2014 Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN i nN „Tarnogród CPN”, w związku z przyłączeniem odbiorcy. ZRB/1281/2014 08.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Tuczempy dz. nr 656/2, 655/2, 654/3, Przeworsk ul. Łąkowa dz. nr 4575/1 oraz ul. Gorliczyńska ) ZPU/1272/2014 11.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 3 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Dybków dz. nr 210/2, Maćkówka dz. nr 803, Mikulice dz. nr 328/47, 328/37) ZPU/1271/2014 11.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Jarosław (Łopuszka Wielka dz. nr 683, Adamówka dz. nr 876/12) ZPU/1270/2014 11.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

26.11.2014 Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań:Przebudowa linii nN: „Śliwnica k/Dubiecka 2” oraz „Śliwnica k/Dubiecka 6”, w związku z przyłączeniem odbiorców ZRB/1269/2014 11.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Tomaszów Lubelski (Młodów dz. nr 1340/38, Lubaczów ul. Sobieskiego dz. nr 4687/5) ZPU/1268/2014 09.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm (Chełm ul. Włodawska dz. nr 157/2, 157/7, Kosyń dz. nr 14, 15) ZPU/1274/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Usługi

26.11.2014 Opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań przyłączeniowych na obszarze działania RE Chełm ( Chełm ul. Trubakowska dz. nr 306/1, Stołpie Tytusin dz. nr 174/13) ZPU/1273/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

25.11.2014 Konsolidacja Centrum dyspozytorskiego w Tomaszowie Lub. z Centrum dyspozytorskim w Hrubieszowie w budynku administracyjnym RE Tomaszów Lub. ZRB/1264/2014 11.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

25.11.2014 Wymiana istniejących przewodów na BLX-T na LSN 15kV Przeworsk-Mirocin – trzon od słupa nr 29 do słupa nr 51, odgałęzienia: Kisielów 1, 2, 3, 4, Zarzecze 1. ZRB/1263/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala

Roboty budowlane

25.11.2014 Wymiana istniejących przewodów na BLX-T na LSN 15kV Przeworsk-Mirocin – odgałęzienia: Zarzecze Cegielnia, Hydrofornia, Zarzecze 2, 3, 4, 8. ZRB/1261/2014 10.12.2014 godz. 11:00 Centrala